سامانه مدرسه هوشمند پویانمرکز آموزشی نمونه دولتی شهید مهدوی ، مقدم تان را به این سایت گرامی می دارد.

 

 تقویم روز

هر كه كسي را در گناهي رسوا كند چنان است كه آن گناه را خود كرده است و هر كه مؤمني را به چيزي سرزنش كند از دنيا نرود تا آن را خود بكند.حضرت محمد (ص)

 مطالب روز

 

 

 اخبار ورزشی

 آمار بازدید ها